Butterfly Care

Obezitologická poradna MedaFit

Léčba nadváhy a nezávažné obezity s odbornou garancí v deseti jednoměsíčních návštěvách pro klienty od dětského věku.

V současné době jsme vystaveni pandemii běžné obezity, která je chronickým metabolickým onemocněním s celospolečenskými následky. Běžná obezita se projevuje především časným nástupem kardiometabolického rizika. Nadváha je svým způsobem zrcadlem životního stylu rodiny. Na zevnějšku se zrcadlí genetika a především veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. Cílem programu není pouhá redukce hmotnosti, ale pokud možno celoživotní nastavení zdravého životního stylu. Na prvním místě si musíme uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend nárůstu  obezity. Lépe je dnes řešit komfortně 2 kg nadváhy než za dva roky nereálně 20 kg obezity.

rodinaStěžejním pilířem léčby obezity je rodinná terapie

Celorodinná léčbě je náročná jak k finančním, tak k lidským zdrojům a je náchylná lehce k syndromu z vyhoření, pokud je řešena bez systémového přístupu. K úspěšné a reálné léčbě je nutné stanovit jasná, srozumitelná a racionální pravidla. Léčba obezity je dlouhodobá, s častými relapsy, a je třeba na ni často pohlížet jako na léčbu závislosti na jídle. Cílem účelné terapie je přes vedení obézního zasáhnout rodinnou jednotku nejen v aktuálním čase, ale především do  budoucna tak, aby jejich životní styl nevedl k rozvoji obezity a metabolického syndromu. Obezitologická terapie se soustřeďuje na změnu životního stylu celé rodiny, která vychází z kognitivně behaviorální terapie. Cílem této terapie není jen prostá redukce hmotnosti, ale záměna sebe vnímání a hodnotového systému celé rodinné jednotky.

Základem léčby nadváhy a obezity je ambulantní péče. Při léčbě obezity je vhodné stanovit si pevný program, který má jednoduchá a obecně srozumitelná režimová, dietologická a pohybová pravidla. Dietologie  obezity respektuje pestrost stravy s obsahem všech mikronutrientů podle výživové pyramidy. Pohybový režim navyšuje energetický výdeje s ohledem na nervově svalovou  vyzrálost. Základem úspěšné léčby je úzká spolupráce celé rodiny. Komunikace s klienty při terapii obezity a nadváhy musí být jasná, jednoznačná a jednoduchá a nesmí být vytržena z kulturně-geografického kontextu.

Rodina představuje bezpečný přístav, v němž se každému dostává ochrany, ocenění a kde se tvoří jejich vlastní sebevědomí. Především rodinný styl je odpovědný za veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. V civilizovaném světě není volný přístup ke zdroji potravin. Každý kilogram a i kilogram navíc se musí zakoupit a představuje reálnou částku 2-3 000 Kč na 1 kg tělesného tuku. Rodina představuje základní stavební kámen  světa, na kterém si každý postaví celý svůj budoucí život. Životní styl rodiny se vždy v plném rozsahu odrazí na návycích a zvycích jejich členů. Pokud rodina tráví víkendy na horách a sport je nenásilnou formou začleněn do jejího života, pak je jen malá pravděpodobnost, že se prosedí celé dny u počítače nebo televize s pytlíkem chipsů nebo čokolády.

Mějme na paměti, že předcházení nadváhy je mnohem rozumnější a jednodušší, než náročné léčení těžkých stupňů obezity, jak pro pacienta, tak pro lékaře, a to všechno ještě s velmi nejistým koncem. Lépe léčit dnes 2 kg nadváhy než za dva roky 20 kg obezity. Pokud se chcete dozvědět trochu víc  klikněte na odkazy  nebo  na obrázky.

Girl Holding ButterflyMedaFit®CARE MEDICAL

Léčebný program pro praktické lékaře v odborné Oezitologické poradně

MedaFit®CARE ACCESS

Skupinový léčebný program

MedaFit®CARE SOLUTION

Léčebný program pro nutriční terapeuty

MedaFit®CARE NET

Léčebný www program s SMS bránou