Programy dětské obezitologické poradny

MedaFit Family udržitelná redukce hmotnosti

MedaFit Disability funkční redukce hmotnosti pro rodiny s dětmi s těžkým mentálním a fyzickým postižením

MedaFit Postnatal  optimalizace  hmotnosti kojence během metabolického programování v prvních 1000 dnech

MedaFit On-Line distanční vedení k optimalizaci hmotnosti  

Naším cílem není pouhá redukce hmotnosti, ale celoživotní nastavení zdravého životního stylu. Náš program byl dlouhodobě úspěšně ověřen na klinickém pracovišti Fakultní nemocnice v Motole. Nezkoušíme něco nového, něco nereálného a když budete  s námi spolupracovat, můžeme zaručit reálný výsledek. Na prvním místě si musíme uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zvrátit nežádoucí zdravotní vývoj. Na plodnou spolupráci se budeme těšit v našich poradnách .

kategorie