OZP S dětmi proti obezitě

OZP-tripartitaLéčebně-preventivní tripartita OZP S dětmi proti obezitě

Léčba nadváhy a nezávažné dětské obezity s odbornou garancí v osmi jednoměsíčních návštěvách.

Model spolupráce: nábor klientů ve věku 3-12 let realizuje libovolný člen spolupracujícího týmu.
Cílem léčebného programu OZP S dětmi proti obezitě není pouhá redukce hmotnosti, ale především nastavení zdravého životního stylu celé rodiny. Odborným partnerem léčebného programu je určený lékař pro děti a dorost, který provádí vstupní a výstupní vyšetření. Dětský lékař úzce spolupracuje s dětskou sestrou, která se věnuje klientům OZP, vysvětluje jim zdravotní rizika a zaznamenává průběh léčby. Na dětskou sestru je možné se vždy obrátit o radu při pochybnostech během léčebného programu.

Microsoft Word - Butterfly care OZP.docx

Nastavení zdravého životního stylu celé rodiny a redukci nadváhy provádí nutriční poradce na sedmi návštěvách jednou měsíčně. Při každé návštěvě zaznamená výšku a váhu. Po 4. návštěvě dětská sestra zkontroluje záznam dat a zhodnotí účinnost spolupráce s nutričním poradcem. Po závěrečné osmé návštěvě vyhodnotí dětský lékař úspěšnost léčebného programu a doporučí následující postup.

OZP_rekl_logo+claim_hor_c1

OZP motivuje pojištence k nastavení zdravého životního stylu celé rodiny. Při vstupu do léčebného programu je umožněno pojištěncům OZP čerpat náhradu 500 Kč za vyšetření u dětského lékaře, 500 Kč za účast matky a 500 Kč za účast otce. Po 4. úspěšné návštěvě je umožněno pojištěncům OZP čerpat náhradu 500 Kč na dítě a 500 Kč za účast sourozence. Při závěrečné 8. návštěvě u dětského lékaře je umožněno čerpat pojištěncům OZP náhradu 500 Kč za závěrečnou zprávu a 500 Kč za účast dalšího rodinného příslušníka. Celkem tedy OZP přispěje každé rodině částkou až 3500 Kč. Pozorně se prosím seznamte s obecnými Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.