PF 2014

Vážení bojovníci proti dětské obezitě

Dovolte mi poděkovat Vám za úspěšnou spolupráci a podělit se s Vámi ke konci roku 2013 s průběhem projektu Butterfly S dětmi proti obezitě.

Dětská obezitologická poradna Butterfly Care

V tomto roce došlo k standardizaci protokolární léčby nadváhy a obezity v ambulantní praxi v 10 jednoměsíčních návštěvách. Odborným garantem léčby dětské obezitologické poradny je praktický lékař pro děti a dorost, který spolupracuje s nutricionistou. Nutricionista postupuje podle pevného protokolu Butterfly®Care v měsíčních intervalech. Pediatr spolupracuje na výběru vhodných klientů, kteří jsou následně monitorováni dětskou sestrou. Tržní klientskou cenu nastavuje nutricionista a ve školním roce 2013/2014 je zajištěna podpora OZP, která   přispívá částkou max. 3500 Kč na klienta, z čehož 500 Kč je vyhrazeno pro vyšetření u lékaře.

Pokud spolupracujete s nutričním terapeutem nebo výživovým poradcem, který by měl zájem o vybudování Dětské obezitologické poradny Butterfly®Care, neváhejte jej kontaktovat s koordinátorkou Ing. Vyhnalovou petra_vyhnalova@centrum.cz. Ve středu 22.1. 2013 proběhne v Praze projektový seminář.

S dětmi proti obezitě NET

V tomto roce došlo k vytvoření webového portálu sdetmiprotiobezite.cz . Návštěvnost stránek vysoce překročila předpoklad a dosáhla 10 000 unikátních přístupů. Projekt sdetmiprotiobezite.cz lze hodnotit jako originální a inovativní preventivní webový portál, který v současné době nemá v českém internetovém prostředí obdoby a ve světovém měřítku se řadí k ojedinělým projektům, které zpracovávají problematiku dětské nadváhy a obezity jak pro laickou tak pro odbornou veřejnost. Projekt přináší originální produkty, které lze využívat v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí. Vyjádření uznání a poděkování za nezištnou spolupráci náleží vedle erudovaných autorů a garantů poradcům a konzultantům, kteří přispěli ke zdárnému naplnění projektového zadání.

V příštím roce jsou naplánovány dva odborné semináře v Čechách a dva na Moravě, které budou představovat možnosti využití portálu a preventivně-léčebný postup v ambulantní praxi PLDD. Pokud budete mít zájem o aktuální informace k seminářům, prosím o zaregistrování k odběru Newsletterů na úvodní stránce sdetmiprotiobezite.cz  pokud jste tak doposud neučinili.

Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku

V tomto roce došlo k sestavení Literárního souhrnu prevence a léčby nadváhy v kojeneckém věku, Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku Praktických rad prevence nadváhy v kojeneckém věku. Výstupy projektu lze hodnotit jako originální a inovativní preventivní postup, který v současné době nemá ve světovém měřítku obdoby. Díky projektu se podařilo v české odborné veřejnosti iniciovat živý zájem o problematiku nadváhy a obezity v nejmladších věkových kategoriích. Text Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku prošel nadstandardním kritickým připomínkováním, které zvýšilo jeho odborné kvality a otevřelo i další závažná diskusní témata. Výstupů projektu umožňují jeho použití v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí a naplňují základní principy primární prevence komplexu metabolických civilizačních onemocněním. Díky tomu projekt překonal své původní zadání. Výstupy projektu jsou určené ročně minimálně pro 7- 10.000 ohrožených kojenců a sekundárně násobky rodinných příslušníků a jejich komunitního prostředí. Vyjádření poděkování a uznání náleží vedle členů pracovního týmu a odborným garantům i řadě poradců, konzultantů a oponentů, kteří přispěli ke zdárnému ukončení projektu.

Začátkem  nového roku bude spuštěna zkušební verze navazujícího projektu S kojenci proti obezitě na webu, který zpřístupní projekt Postupů prevence široké odborné, ale i laické veřejnosti. Pokud budete mít zájem podílet se na zkušebním provozu nebo využívat projekt pro klinickou praxi, neváhejte se v předstihu registrovat. V případě spuštění ověřovací verze, budete automaticky o otevření webových stránek informováni..

Konference Praktická dětská obezitologie

Tento rok jsem spolupořádali 14.-15. 6. úspěšný 2. ročník konference Praktická dětská obezitologie tradičně v Poděbradech. Velké poděkování vedle erudovaných přednášejících náleží Lázním Poděbrady a.s. a především pracovníkům Dětské léčebny Dr. Filipa, kteří vytvořili výjimečnou až rodinnou atmosféru. Podařilo se díky jejich iniciativě sestavit CD s prezentacemi, které na konferenci zazněly. Pokud budete mít o něj zájem, můžete se na mě obrátit o jeho zaslání. Pracovníkům Dětské léčebny náleží v tomto roce  zasloužené uznání za excelentní zvládnutí přechodu na zkrácený lázeňský režim léčby dětské obezity a přesto udržení standardně vysokého redukčního potenciálu.

Příští 3. ročník konference je plánovaný jako bienální na rok 2015 a budeme se těšit na setkání zaměřeném především na kazuistiky. Velice bychom přivítali Váš názor, zda je vyhovující jarní termín, nebo byste přivítali přidružení konference na podzim k tradiční konferenci Dětská výživa v teorii a praxi.

Žij zdravě

Tento rok jsme se podíleli na nosném projektu Žij zdravě VZP ČR. Mimo jiné došlo ke skompletizování blogu Dětského obezitologa, který zaznamenává průběh ambulantní práce na obezitologickém pracovišti. Pevně věříme, že i v nastávajícím roce se po zářijovém přerušení najde ve VZP podpora pro tento nosný celospolečenský projekt prevence obezity. Jistě i Vaše cílená přímluva by k tomu mohla přispět.

pf2014

 

Především si dovolujeme poděkovat společnosti Medical Access Solutions sro, bez jejíž podpory by bylo nereálné realizovat naše projekty.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň, velké množství zasílaných klientů a vyjádření Vaší podpory.

Na plodnou spolupráci v novém roce se těší

Zlatko Marinov
odborný garant

Komentáře nejsou povoleny.