211 S dětmi proti obezitě

211-tripartitaLéčebně-preventivní tripartita
211 S dětmi proti obezitě

Protokolární léčba nadváhy a obezity 1. stupně v cílovém terénu klienta s odbornou garancí po dobu školního roku v osmi jednoměsíčních návštěvách.

Nábor pojištěnců ZPMV ČR ve věku 3-12 let realizuje libovolný člen tripartity.  Oslovený pojištěnec si vyzvedne na pobočce ZPMV ČR registrovaný Logbook 211 S dětmi proti obezitě.

Odborným partnerem projektu je praktický dětský lékař, který realizuje základní vyšetření podle Doporučeného postupu prevence a léčby dětské obezity. Pojištěnce, který splňuje kritéria projektu informuje dětská zdravotní sestra o postupu léčby a objedná návštěvu u  nutričního terapeuta. Za realizované úkony uhradí rodina pojištěnce 500 Kč.

Nutriční terapeut v Logbooku potvrdí zařazení do projektu a rodina pojištěnce uhradí tržní cenu terapie. Nutriční terapeut postupuje podle protokolu projektu v měsíčních intervalech. Při každé návštěvě zaznamenává základní antropologická data ( výšku, váhu) do Loogbooku.Microsoft Word - 211 S dìtmi proti obezitì.docx

Po 4. návštěvě  ověří dětská sestra spolupráci a  antropologická  data včetně rodinných příslušníků. Potvrdí návštěvy a data v Loogbooku, které umožní pojištěnci a rodičům/zákonným zástupcům  pojištěnců ZPMV ČR čerpat náhradu 1000 Kč za  úhradu tržní ceny terapie.

Závěrečnou 8. návštěvu realizuje praktický dětský lékař, který zhodnotí léčbu a vypracuje plán dispenzarizace. Dětská sestra zaznamená  do Logbooku ukončení léčby s konečnými výsledky.  Loogbook umožní pojištěnci a rodičům/zákonným zástupcům pojištěncům ZPMV ČR při redukci hmotnosti čerpat náhradu 1500 Kč.