Zápis z pracovního semináře 22.1.2014

Termín konání: 22. 1. 2014

Místo konání: Praha, hotel Riverside

Účastníci: Pavlína Dostalíková, Dis. Kateřina Kučerová, Bc. Petra Scholzová, Mgr. Stanovská, Michaela Šandová, Bc. Teichmanová, Ing. Urbánková, MUDr. Zmrzlá, MUDr. Marinová, MUDr. Marinov, ing. Vyhnalová

 1. Přivítání účastníků semináře. / MUDr. Marinová
 2. Představení programu ButterflyCare, modelu spolupráce  /MUDr. Marinov
 3. Metodika rozhovoru, praktická ukázka motivačního rozhovoru / MUDr. Marinov
 4. Smluvní vztahy na základě frančízové smlouvy.
  Nově je ve smlouvách zařazen bod o poplatku za marketing a PR. Ke stávajícím smlouvám bude vypracován dodatek. / MUDr. Marinová
  Franšízant se zavazuje platit pravidelný poplatek za marketing a PR. Tento poplatek je splatný jednou za rok. Výše tohoto poplatku je závislá na plánovaných aktivitách v oblasti marketingu a PR, který bude věnovaný celému projektu nebo jednotlivým franšízorům. Plán marketingu a PR, ze kterého poplatek vychází, bude prezentován vždy na začátku roku celé skupině.
  Minimálně bude tento poplatek činit 2 500 Kč za rok.
  V rámci poplatku za marketing a PR je zaveden systém benefitů. Franšízantovi, který získá 12 platících klientů ročně, bude poplatek za marketing a PR prominut (tj. výše poplatku bude ročně 0 Kč).
  V případě, že franšízant nedosáhne počtu 12 platících klientů za rok, bude mu za každého nového platícího klienta poplatek na marketing a PR ponížen o 7%.
  Vyúčtování této slevy bude provedeno v rámci ročního vyúčtování
  .
 5. Možnost příspěvku od zdravotní pojišťovny / MUDr. Marinová
  Dle současného modelu přispívá OZP 3x během programu, max 3500 Kč. Klient pokaždé vyplňuje žádost pro OZP a nechává ji podepsat svému PLDD.
  Další navržený způsob je, že lékař si kódem vykáže celý program, pojišťovna mu proplatí celou částku a PLDD následně předá peníze franšízantovi. Tuto variantu nikdo z přítomných nepodporuje.
 6. Spolupráce s PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) / MUDr. Marinová, MUDr. Marinov
  PLDD musí vždy provést vyšetření, zda klient trpí pouze běžnou obezitou, nadváhou. Pokud PLDD nespolupracuje, veškerá motivace klienta zůstává na franšízantovi.
 7. Pravidelné poskytování dat o průběhu programu – marketingové zprávy a finanční výkazy. Současné výkazy marketingových aktivit se nemění. Informace jsou důležité pro vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých činností a sdílení informací v rámci celého spolupracujícího týmu.
  Ing. Vyhnalová zjistí možnosti zjednodušení záznamu dat klientů, aby se záznamy neduplikovaly.
 8. Praktický zácvik jednotlivých sezení, ukázka cvičební sestavy podle věkové kategorie /MUDr. Marinov
  Webová aplikace bude doplněna o popis obou cvičebních sestav.
  Pokud interval mezi jednotlivými sezeními překročí 1 měsíc, je třeba vsunout náplň 1. sezení a podle reakce klienta pak pokračovat v původní řadě. Případně přidat „záchytné body“, tj. sezení 3. a 5.
  V sezeních 6. – 7.  je vhodné, aby franšízant už připravoval klienta na přechod do jeho individuální péče.
  Veškerá sezení navíc si franšízant klientovi účtuje navíc oproti stanovené ceně programu.
 9. Diskuse probíhala průběžně.
Příspěvek byl publikován v rubrice poradci a jeho autorem je z.marinov@seznam.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.